KOMPETENCE PRIHODNOSTI V SVETU DELA

Ključne kompetence, ki jih delodajalci dandanes pričakujejo, so fleksibilnost, visoka čustvena inteligentnost, dobra komunikacija, dobro razvite organizacijske veščine, poznavanje tujih jezikov ter digitalnih pripomočkov itd. Skozi procese vseživljenjskega učenja se vedno znova dopolnjujemo in razvijamo, na kar pa moramo biti pripravljeni in za proces učenja odprti. V naši organizaciji vam v sklopu programov v izvajanju ponujamo možnost podpore pri financiranju izobraževanj in usposabljanj – tako za iskalce zaposlitve, kot za zaposlene. Zavedamo se, da je novo znanje ključ do uspeha ter želimo s pomočjo naših storitev zagotoviti, da bo to dostopno tudi vam.