O katerih svetovnih in globalnih izzivih govorimo, da tudi vplivajo na karierni razvoj posameznika?

Z letom 2020 naprej se soočamo z novimi poslovnimi in razvojnimi izzivi Industrije 5.0. Vseživljenjsko učenje, lastno vodenje in načrtovanje kariere ter digitalna konkurenčnost sta ključni za preživetje in uspeh v prihodnosti dela.

Znanje, pridobljeno z rednim šolanjem, sčasoma zastara, obenem pa nanotehnologija, digitalizacija in uvajanje novih tehnoloških procesov od posameznika zahteva prilagoditve novim načinom dela, kot jih narekuje peta industrijska revolucija povezovanja ljudi in strojev, zato je ključno vlaganje v pridobitev novih delovno specifičnih kompetenc in strokovnega znanja.

Kako poskrbeti za svoj karierni uspeh? Za uspeh v teh zahtevnih časih so najpomembnejši trije dejavniki. Ker se vse začne v glavi, je v prvi vrsti pomembna razvojna miselnost. Ta zahteva prožnost, avtentičnost, vključenost, razvojno usmerjenost ter smiselnost.  Drug, enakovreden dejavnik je zdravje in dobro počutje, ki opisuje dobro fizično počutje v lastni koži, ter spodbudno fizično okolje, ki naj bo prijetno in sproščeno. Tretji ključni dejavnik pa je ustvarjanje priložnosti za razvoj. Zavedati pa se je treba, da razvoj ni nekaj, kar je samo po sebi umevno ali avtomatično. Je nekaj, kar zahteva trdo delo.

»Ne preživi najmočnejša, niti ne najbolj inteligentna vrsta. Preživi tista, ki se je sposobna najbolje prilagoditi na spremembe«, je leta 1859 zapisal Charles Darwin, kar še velja za današnji svet, kjer je na mestu, da si kot družba in tudi kot posamezniki odgovorimo na dve vprašanji:

  1. Kaj se lahko iz situacije v kateri smo se znašli, naučimo?
  2. Katera znanja in veščine potrebujemo in jih bomo potrebovali v prihodnosti, da se bomo lahko hitro prilagodili spremembam, ki so pred nami?

Da se bomo lahko čim hitreje prilagodili nastajajočim spremembam, je pomembno PROAKTIVNO svoj karierni razvoj načrtovati nenehno, ter ves čas spremljati priložnosti za razvoj svojih spretnosti in kompetenc.