NAPREJ

NAPREJ

Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost

Namen projekta je zmanjšati pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših. To se bo odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje. Cilj projekta je izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje pa tudi ozavestiti in opolnomočiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj in možnostih za izvajanje ukrepov.

Nosilec projekta:
Fundacija PRIZMA

Trajanje projekta:
oktober 2017 – september 2021

Vrednost projekta:
2.999.909,40 EUR