Čuj, SODELUJ!

Objavil v.bajde dne

Preko spletne platforme Čuj, sodeluj! je bilo v okviru participativnega proračuna @Mestna občina Maribor oddanih 262 projektnih predlogov, 12 predlogov smo prejeli po pošti na občino. Večina predlagateljev je oddala po en predlog, 33 predlagateljev je oddalo dva in več predlogov. Možno je da se bo število predlogov po pregledu komisije v posamezni MČ/KS še spremenilo.

1. mesto – 86 predlogov= območje 2 Levi breg: MČ Ivan Cankar, MČ Center, KS Malečnik-Ruperče
2. mesto – 77 predlogov = območje 4: Desni breg: MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas
3. mesto – 42 predlogov = območje 5 : Desni breg: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno
4. mesto – 37 predlogov = območje 1 Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj, MČ Koroška vrata
5. mesto – 31 predlogov= območje 3 Desni breg: KS Limbuš, KS Pekre, MČ Radvanjem, KS Razvanje

Iz naslovov projektov je moč sklepati o njihovi vsebini. Prvi hiter pregled kaže, da je največ predlogov na področju prometa in kulture (oboje okoli 40), sledijo rekreacija , otroška igrala, urbana oprema (okoli 26), na temo stenskih poslikav in grafitov je okoli 17 predlogov, področje narave (cca20), živali (13), sledijo izobraževalne vsebine (delavnice ) in ozaveščevalne kampanje (skupaj cca 13) obnova stavb (😎, zelena energija (električne polnilnice, solarna celice na strehah- 8 predlogov) in drugi predlog. Prvi pregled kaže, da je predlaganih več predlogov projektov z mehko vsebino.
S svojim delom že pričenja strokovna komisija, ki bo najprej podrobno pregledala vse predloge, preverila njihovo izvedljivost in skladnost z zastavljenimi merili in pogoji, ter jih umestila na seznam za glasovanje. Komisija bo v primeru potrebe po dodatni obrazložitvi projektnega predloga, kontaktirala predlagatelja. Komisija bo svoje delo zaključila do konca septembra. Od 1-16. oktobra pa bodo občani za predlagane projekte tudi glasovali.

Kategorije: Novice