Javno povabilo

Objavil v.bajde dne

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovno delo na področju karierne orientacije

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija PRIZMA), kot nosilec projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« razpisuje javno povabilo in vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev na področju karierne orientacije in podjetnosti za šolajočo se mladino, starše in strokovne delavce na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) do avgusta 2022.

Povabilo je namenjeno strokovnjakom s področja vseživljenjske karierne orientacije, zaposlovanja, trga dela, podjetnosti in podjetništva ipd., ki imajo strokovne izkušnje iz predavanja, poučevanja in svetovanja. Posamezni strokovnjak se lahko prijavi za izvajanje ene ali več strokovnih storitev opredeljenih v tem povabilu. Strokovnjaki, ki se bodo s prijavo odzvali na predmetno povabilo, bodo vključeni v bazo ponudnikov strokovnih storitev omenjenega projekta, s pomočjo katere bo Fundacija PRIZMA izbrala posamezne strokovnjake, ki bodo nudili strokovne storitve za šolajočo se mladino, starše in strokovne delavce na območju KRVS. Uvrstitev v bazo ponudnikov posameznemu kandidatu ne zagotavlja, da bo izbran, niti ne pomeni, da ima Fundacija PRIZMA do kandidata kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti.

Več o javnem povabilu in obrazci za prijavo.

Kategorije: Novice