Zaključki strokovnega posveta karierne orientacije otrok s posebnimi potrebami

Objavil v.bajde dne

Zaključki strokovnega posveta karierne orientacije otrok s posebnimi potrebami

Fundaciji Prizma je kot vodilnemu partnerju projekta VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade, ki deluje na področju kohezijske regije Vzhodna Slovenija in ga sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v veselje, da smo s partnerji projekta 3. junija 2021 izvedli strokovni posvet za pedagoške delavce, katerega namen je bil raziskati pomembne točke za karierno orientacijo otrok s posebnimi potrebami. Preko hibridne izvedbe srečanja smo štiri partnerske lokacije s sodelovanjem na daljavo skupaj osvetljevale pomen pozitivnih virov moči v času šolanja za podprto karierno pot otrok s posebnimi potrebami.

Na podlagi plenarnega in delavniškega dela srečanja je okrog 60 udeleženih strokovnih delavcev strnilo skupna razmišljanja:

Po skupinskem pregledu različnih individualnih načrtov se kaže, da so ti pomanjkljivi, saj otroka s posebnimi potrebami v praksi pogosto ne vključujejo aktivno. Ker pa imajo lahko strokovni delavci in starši pogosto drugačne potrebe in predpostavke kot otroci, takšen načrt ne odraža nujno potreb in želja otroka samega. Zato zelo poudarjamo pomen sodelovanja otroka pri oblikovanju individualnega načrta, da bo lahko resnično slišan in sprejet, saj to predstavlja dober temelj za nadalnjevanje njegove poti. Čeprav je za uvid in razvoj močnih področij zelo pomemben tudi doprinos staršev, učiteljev, strokovnih delavcev in druge socialne mreže, bi morali otroku z odraščanjem vseeno dajati vedno večjo možnost, da sam oceni svoje zmožnosti in postavi lastne cilje. Pomembno je, da je otrok prisoten na sestankih in da je seznanjen s poročilom, saj lahko s tem razvijamo zaupanje z njim.

Za ugotavljanje želja in močnih področij otroka bi bilo pred oblikovanjem indidivualnega načrta smiselno najprej izvesti vodeni razgovor, na podlagi katerega se identificira močna področja in naredi lestvica teh področij, ki je podrobno razdelana, da lažje spremljamo napredek in realizacijo.  Pri tem so nam lahko v pomoč tudi opazovanje, intervjuji, konkretne vaje (npr. »Moje super moči« iz projekta RISE), vprašalniki in ozaveščevalne delavnice, ki bi spodbujale odkrivanje močnih področij.

Takšen načrt, ki bo soustvarjen z otrokom, bi naj v znak strinjanja podpisal tudi otrok. Pri tem pa je ključno, da se dokument stalno posodablja glede na potrebe. Evidentirana močna področja nam lahko nato pomagajo pri karierni orientaciji in vpisu v srednjo šolo.

Več o aktivnostih za karierno orientacijo mladih na spletni strani projekta: www.kariera-mladi.si

Kategorije: Novice