Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)

»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)«

»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)«

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Vse aktivnosti so brezplačne.

Ciljna skupina so odrasli, zaposlene in brezposelne osebe, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let. V programe se ne morejo vključiti študentje, dijaki ali upokojenci.

Nosilec projekta:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Trajanje projekta:
september 2018 – oktober 2022

Vrednost projekta:
1.129.517,63 EUR  (delež Fundacije PRIZMA: 257.188,37 EUR)