Razvoj kadrov ali človeških virov je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh zaposlitvenih, kadrovsko – izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu napredku zaposlenih. Poleg izobraževanja in usposabljanja za krepitev sposobnosti in znanj, vključuje tudi postopke in ukrepe, ki razvijajo interes, motive in potrebe zaposlenih po izobraževanju.

Zakaj investirati v človeški kapital in razvoj zaposlenih? Zato ker vaši organizaciji/podjetju zagotavlja fleksibilnost in rast zaposlenih ter posledično rast in učinkovitost celotne organizacije.

Oglejte si našo ponudbo programov:

Zakaj izbrati naše programe?

  • Vsebine prilagodimo udeležencem.
  • Naše predavateljice in predavatelji so strokovnjaki.
  • Uporabljamo sodobne metode učenja/ inovativne pristope.
  • Učite se tako, da rešujete vaše izzive.

Pričujoča ponudba programov usposabljanj je informativne narave. Z vami se dogovorimo za izvedbo, ki temelji na potrebah, izzivih in pričakovanjih vaše organizacije in zaposlenih.

Želite ponudbo za izvedbo v vaši organizaciji oz. podjetju?
Kontaktirajte nas: 
tajnistvo@fundacija-prizma.si

Pripravili vam bomo program, ki bo ustrezal vašim potrebam in zahtevam po znanjih.