+Resilient

+Resilient

»Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises: +Resilient«

Namen projekta, v katerem Fundacija PRIZMA sodeluje kot projektni partner, je krepitev družbenih inovacij in konkurenčnosti malih in srednje velikih (socialnih) podjetij. Projekt želi spodbuditi tudi proces političnih sprememb na tem področju, vse to pa predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, trajnostni razvoj lokalnega okolja in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij.

Splošni cilj projekta je pozitivno vplivati, prilagajati oz. spreminjati različne strukturne elemente politike, ki urejajo področje »povezav z družbenim poslanstvom«, s koriščenjem inovacij, ki jih omogočajo tehnologija, odprti podatki in uspešni modeli z družbeno odzivnostjo in vplivom tako, da se oblikujejo vrednostne verige z družbenim poslanstvom na mednarodni ravni.

Nosilec projekta:

Veneto Region (Italija)

Trajanje projekta:
1. 2. 2018 – 31. 1. 2022* (projekt se bo podaljšal, uradni datum »novega« zaključka še ni znan)

Vrednost projekta za Slovenijo:
197.908,00 EUR