SEED

School/Enterprise Experiences go Digital | SEED

ID ŠT.: 2020-1-IT01-KA226-VET-009196

Glavni cilj projekta SEED je izkoristiti obstoječe in že uporabljene metodologije, ki temeljijo na kreativnosti, za zagotavljanje uporabnih inovativnih rešitev, razvitih in preizkušenih na evropski ravni za srednje in strokovne šole. S tem se zagotovi kontinuiteta pri izvajanju obšolske dejavnosti (dualno izobraževanje) tudi na daljavo.

Specifični cilji projekta:

• Prepoznati pomen ustvarjalnosti kot ključne transverzalne veščine za študente, da bi se bolje soočili z naraščajočimi zahtevami po inovacijah v vseh sektorjih trga dela in na splošno izboljšali njihovo odpornost. OECD je izjavil, da sta “ustvarjalnost in kritično razmišljanje ključne spretnosti za kompleksna, globalizirana in vse bolj digitalizirana gospodarstva in družbe.”

• Izboljšati uporabo “dualnega usposabljanja” kot temeljnega stebra za hitrejši in donosnejši prehod študentov na trg dela, zlasti z zagotavljanjem digitaliziranih in na ustvarjalnosti temelječih metodologij za izvajanje, ki lahko ustvarijo prednosti tako za izobraževalne ustanove kot podjetja.

• Opremiti poklicno izobraževanje in gimnazijo s potrebnimi digitalnimi veščinami in rešitvami za upravljanje izkušenj dualnega usposabljanja na daljavo na podlagi kreativno vodenih metodologij (kreativno razmišljanje, oblikovalsko razmišljanje itd.).

• Prispevati k opolnomočenju izobraževalnih politik EU s preizkušanjem in zagotavljanjem nove digitalne rešitve, ki temelji na ustvarjalnosti in je usklajena z EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), s ciljem omogočiti nadaljnje izvajanje »dualnega usposabljanja« evropskim izobraževalnim institucijam in ohranijo ključni odnos z podjetji.

Nosilec projekta:
Alterevo srls (Italija)

Projekt je bil  izbran za sofinanciranje na razpisu Erasmus+ KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness

Trajanje projekta:
1. 5. 2021 – 30. 4. 2023

Vrednost projekta:

291.521,00 EUR
Delež Fundacije PRIZMA: 44.711,00 EUR