STE PRIPRAVLJENI?

Vsaka generacija prinaša raznolikost izkušenj, znanja in vrednot na delovno mesto. Prepoznavanje in upoštevanje teh razlik je pomembno in koristno, saj te razlike določajo, kako določene generacije zaznavajo organizacijo/podjetje in druge vidike življenja.

Delovna motivacija je močno povezana z delovnim zadovoljstvom, zato je pomembno, da delodajalci ustvarijo delovno okolje, ki spodbuja tako notranjo kot zunanjo motivacijo starejših zaposlenih, saj se preko tega zvišuje zadovoljstvo na delovnem mestu in podaljšuje delovna sposobnost.

Zelo pomembno področje je spodbujanje mentorstva, ki omogoča starejšim zaposlenim prevzemanje nove vloge in prenašanje dragocenega znanja in izkušenj, novo zaposlenim pa olajša uvajanje v delo in prehod iz šole / fakultete v podjetje/organizacijo.