TRENDI IN NOVOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Socialna podjetja so naraščajoča sila v svetovnem gospodarstvu in močan katalizator družbenih sprememb. Število socialnih podjetij in njihovih zaposlenih se postopoma povečuje v večini držav članic EU. Poleg tega okolje, v katerem socialna podjetja delujejo, postaja nekoliko bolj spodbudno, povpraševanje po osebnih in splošnih storitvah, ki jih ponujajo socialna podjetja, pa narašča. Čeprav se ljudje še vedno ne zavedajo popolnoma potenciala socialnih podjetij, je družba na splošno bolj družbeno ozaveščena, ljudi pa vse bolj zanimajo odgovorno potrošništvo ter lokalni, ekološki in “pravični” izdelki. Hkrati podjetja izkazujejo večjo skrb za svoje družbeno odgovorno ravnanje in tudi vlagatelji postajajo bolj pozorni na etična vprašanja.

Področje delovanja socialnih podjetij se postopoma širi. Socialna podjetja se nenehno ukvarjajo z naraščajočimi družbenimi problemi, ki se razlikujejo od države do države ter znotraj posameznih držav. Med najbolj pereče izzive, s katerimi se soočajo socialna podjetja v državah članicah EU sodijo demografske spremembe, povezane z nizko rodnostjo in staranjem prebivalstva, priseljevanje in migracijski tokovi, podnebne spremembe, regionalni razvoj in marginalizacija oddaljenih skupnosti in skupin, vključno z Romi. Izkazalo se je, da sta vloga in potencial socialnih podjetij močno povezani z lokalnimi skupnostmi in akterji, ki so pripravljeni na sodelovanje s socialnimi podjetji pri reševanju skupnih izzivov.

Poročilo Globalni trendi človeškega kapitala za leto 2018 zveni kot budnica za organizacije. Vzpon socialnega podjetništva zahteva odločen poudarek gradnji družbenega kapitala s sodelovanjem različnih deležnikov, ki upoštevajo zunanje trende, ustvarjajo občutek poslanstva in namena v celotni organizaciji ter oblikovanje strategij, ki upravljajo nova družbena pričakovanja. Na kocki ni nič manj kot ugled organizacij, odnosi in navsezadnje uspeh ali neuspeh. V tej novi dobi je človeški kapital neločljivo povezan z družbenim kapitalom. Ta resničnost pomembno vpliva na to, kako podjetja danes poslujejo in kako se pripravljajo na izzive, povezane s človeškim kapitalom v prihodnosti.

Poslanstvo socialnih podjetij bodo podprla nova partnerstva, tržno usmerjeni izdelki, tehnologije in modeli financiranja. Poleg nepovratnih sredstev in donacij se bodo socialna podjetja ozirala za večjimi naložbami z učinkom, ki jim bodo pomagale pri rasti.

Ne glede na to, ali se bodo razvijala socialna podjetja ali pa bodo večje korporacije postale bolj družbeno odgovorne, je nedvomno, da je prihodnost podjetij odvisna od njihove sposobnosti doseganja učinkovitosti na treh ravneh: poslovni, družbeni in okoljski.