Face discrimination

Face discrimination – Raising awareness and educating people about discrimination through art and building a network of Equality promoters

Projekt naslavlja problematiko diskriminacije, pri čemer je njegov glavni namen spodbuditi žrtve diskriminacije k razmisleku in delovanju.

Namen bo dosežen z naslednjimi specifičnimi cilji:

  • izboljšati sodelovanje in izmenjavo informacij med relevantnimi agencijami/službami;
  • izboljšati ozaveščenost o fenomenu diskriminacije ter možnostih ukrepanja v javnem sektorju in splošni javnosti;
  • izboljšati veščine in kompetence javnih uslužbencev za prepoznavanje ter ukrepanje proti diskriminaciji, da postanejo promotorji enakosti;
  • ustanovitev mreže za spodbujanje enakosti in boj proti diskriminaciji na lokalni ravni za pomoč in podporo žrtvam diskriminacije.

Nosilec projekta:
Zagovornik načela enakosti

Trajanje projekta:
december 2022 – november 2024

Vrednost projekta:
440.629,21 EUR (cel projekt)
66.325,02 EUR (Slovenija/Prizma)