Face discrimination – Soočimo se z diskriminacijo

Projekt naslavlja problematiko diskriminacije.

Diskriminacija je velik problem tudi v Sloveniji. Vsak peti prebivalec Slovenije pravi, da je že bil žrtev diskriminacije, nekateri tudi večkrat. Diskriminacija se pojavlja na vseh družbenih področjih, največkrat pa jo žrtve prijavijo pri delu in zaposlovanju in pri dostopu do blaga in storitev. Slabše obravnave v primerjavi z drugimi so žrtve diskriminacije največkrat deležne zaradi osebnih okoliščin narodnosti ali etničnega porekla, barve kože, spola, invalidnosti in državljanstva. Zato sta bistvenega pomena dodatno ozaveščanje in izobraževanje o diskriminaciji na vseh ravneh.

S tem namenom smo partnerji pripravili projekt »Face Discrimination – Soočimo se z diskriminacijo«, s katerim bomo v naslednjih dveh letih načela enake obravnave in enakih možnosti približali širši javnosti, posebno skrb pa namenili tudi varstvu pred diskriminacijo na ravni lokalne javne uprave.

Z izvajanjem projektnih aktivnosti bomo prispevali k:

 • boljšemu sodelovanju in izmenjavi informacij med javnimi organi
 • višji ozaveščenosti o pomenu diskriminacije ter možnostih ukrepanja v javnem sektorju in med splošno javnostjo
 • boljši usposobljenosti (veščine in kompetence) javnih uslužbencev za prepoznavanje ter ukrepanje proti diskriminaciji, z namenom, da postanejo promotorji (zagovorniki) enakosti.
Projektno partnerstvo:
 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova,
 • Skupnost občin Slovenije,
 • Univerza V Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.

Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti

  Več: >>>>>

  Nosilec projekta:
  Zagovornik načela enakosti

  Trajanje projekta:
  december 2022 – november 2024

  Celotna vrednost projekta:
  440.629,21 EUR