Raziskave kažejo, da:

  • bo glede na demografske napovedi v Sloveniji čez 5 let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let,
  • je ponudba kadrov v posameznih gospodarskih sektorjih čedalje manjša, zaradi česar se podjetja soočajo s pomanjkanjem ustreznega kadra,
  • več kot polovica zaposlenih, ki pri delu uporabljajo računalnik, svoje znanje precenjuje, ter da zaradi pomanjkljivega znanja povprečno izgubijo do 20 ur na mesec, kar delodajalcu poveča stroške dela,
  • sta učinkovitost in uspešnost na delovnem mestu v veliki meri odvisna od mehkih veščin, ki jih imajo (ali pa tudi ne!) zaposleni in njihovi vodje ter so komplementarne njihovim strokovnim znanjem.

Ste pripravljeni na spremembe?

Zaposleni so največji kapital organizacij/podjetij, zato je smiselno v ta kapital vlagati, podobno kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov …

Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju, zato izobražujete in usposabljajte svoje zaposlene. Vedno in povsod. Kot je zapisal Benjamin Franklin “Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.”


Preverite našo standardno ponudbo programov: